pátek 2. září 2016

Proč se učit cizímu jazyku aneb 7 předností bilingvizmu


Učení se cizím jazykům je pro člověka velkým přínosem. Jak různé studie prokázaly, mozek lidí ovládající dva nebo více jazyků pracuje odlišným způsobem než mozek lidí, kteří mluví pouze jedním jazykem a tyto odlišnosti přináší několik podstatných výhod.

1. Budete chytřejší


Mluvením cizím jazykem zlepšujete funkčnost vašeho mozku tím, že ho nutíte poznávat významy slov, zpracovat je a komunikovat v různých jazykových systémech. Tato dovednost pak zvyšuje vaši schopnost řešit jiné problémy a úkoly.
Žáci, kteří studují cizí jazyky, mívají lepší výsledky u zkoušek než jejich vrstevníci, kteří hovoří pouze jedním jazykem, a to zvláště u testů z matematiky, čtení a slovní zásoby.


2. Budete mít větší schopnost provádět více úkolů najednou


Lidé ovládající více jazyků umí obratně přepínat mezi dvěma systémy řeči a psaní. To platí zejména u dětí. Podle studie z Pennsylvánské státní univerzity toto žonglérské umění člověku dává lepší schopnost provádět více úkolů najednou, protože mohou snadno přepínat mezi různými strukturami. Výzkum ukázal, že lidé, kteří mluví více než jedním jazykem, dělají méně chyb při provádění dvou různých úkolů současně.


3. Můžete odvrátit Alzheimerovu nemoc a demenci


Na toto téma bylo provedeno několik studií a výsledky jsou konzistentní. U lidí mluvících jedním jazykem je průměrný věk pro první příznaky demence 71,4 let. U lidí, kteří mluví dvěma nebo více jazyky je průměrný věk těchto prvních příznaků 75,5 let.


4. Vaše paměť se zlepší


Pedagogové často přirovnávají mozek ke svalu, protože funguje lépe, pokud se cvičí. Studium jazyka zahrnuje zapamatování si slov a pravidel a tímto se tento mentální sval posiluje. Toto cvičení tedy zlepšuje celkovou paměť. Studie ukazují, že bilingvní jedinci si lépe pamatují například nákupní seznamy, názvy a pokyny pro cestu.


5. Budete vnímavější


Studie barcelonské univerzity Pompeu Fabra ukázala, že lidé hovořící dvěma jazyky umí lépe pozorovat své okolí a lépe také postřehnou klamnou informaci. S takovouto schopností se můžete stát dobrými detektivy.


6. Zlepší se vaše rozhodovací schopnosti


Podle studie z University of Chicago mají bilingvní jedinci větší tendenci činit racionální rozhodnutí. Každý jazyk obsahuje ve svém slovníku jemné nuance a implikace a ty mohou podvědomě ovlivnit náš úsudek. Bilingvní jedinci si jsou více jisti správností své volby po té, co o svých možnostech popřemýšlí ve svém druhém jazyce a zjistí, jestli jejich původní úsudek byl správný či nikoliv.


7. Zlepší se vaše vyjadřovací schopnosti v mateřském jazyce


Studium cizího jazyka zaměřuje vaší pozornost na zákonitosti jazyka, čili na gramatiku, časování a větné stavby. Díky tomu si lépe uvědomujete jazyk jako takový a poznáte způsoby, jak s ním zacházet. Tyto schopnosti vám mohou pomoci stát se lepším spisovatelem, editorem nebo efektivnějším komunikátorem.
Žádné komentáře: