čtvrtek 10. července 2014

Archeologové našli v Izraeli 2000 let stará semena. Jedno z nich vyklíčilo a vyrostl strom, který byl vyhynulý 1800 let.Když archeologové odkryli pevnost Heroda Velikého v Izraeli mezi lety 1963 a 1965, našli několik semen datlovníku. Semena se nacházela ve starobylé nádobě, velmi dobře chráněna před vlhkem.

Po provedení tzv. radiokarbonového datování v Curyšské univerzitě se ukázalo, že semena pochází z roku 155 až 64 n.l.
Ta byla následně uskladněna v Bar-Ilanově univerzitě, ve městě Ramat Gan, kde zůstala až do roku 2005.

Tři z těchto semen byla zasazena poté, co byla ošetřena hnojivem a hormonovým roztokem a po osmi týdnech jedno z nich vyklíčilo.

O tři roky později, v roce 2008, byl strom vysoký téměř čtyři metry.
Je to nyní jediný žijící strom svého druhu, protože Judský datlovník vyhynul před více než 1800 lety. Tento druh palmy býval hlavním zdrojem potravy a vývozní plodinou ve starověkém Judsku.

Bylo rozhodnuto, že strom bude pojmenován po nejdéle žijící biblické postavě Metúšelach, neboli Metuzalém. Judský datlovník roste v pouštním údolí Vádí al-Araba na jihu Izraele.
V roce 2011 Metuzalém rozkvetl a bylo stanoveno, že jde o rostlinu samčí.


Zdroj

Žádné komentáře: