sobota 5. července 2014

Dosud bylo objeveno na Zemi pouhých 14 procent všech druhů rostlin a živočichů.
Podle dosud nejpřesnějšího odhadu lidé sdílí tuto planetu spolu s 8,7 miliony různých forem života. Většina z těchto druhů žije na souši, a je to hmyz. Pouze jedna čtvrtina (2.2 milionu druhů) žije v oceánech, což je ohromující, uvážíme-li, že 70% zemského povrchu je voda.

Díky této studii si uvědomíme, jak málo toho víme o životě na této planetě.

Na otázce kolik na Zemi žije druhů vědci pracují už mnoho let, jak říká dr. Camilo Mora z Dalhousie University v Halifaxu, Nové Skotsko.

Podle analýzy žije na Zemi asi 7.7 milionu různých zvířat. Nicméně, popsáno a evidováno je zatím pouze 953,434 zvířat. Co se týče rostlin, druhů existuje odhadem 298 tisíc, ale právě teď známe jen z 215,644 a z 611,000 druhů hub známe pouze 43,271.

Faktem tedy je, že zaznamenáno bylo dosud pouhých 9% druhů žijících v moři a jen 14% na celé planetě.

"Jsme stále tak neznalí. Ještě není na světě ani jeden hektar pralesa, který by byl plně zaevidovaný", říká Rob Dunn, autor knihy Every Living Thing.

Při současném tempu by bylo zapotřebí 300 000 specialistů a 1200 let k objevení všech dosud neobjevených druhů, jejich popsání a zařazení do centrální databáze. To znamená, že spousta druhů vymře dříve, než je stihneme objevit.

Zdroj

Žádné komentáře: